ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСВІД
Збірка до Ювілею-20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Перелік нормативно-правових актів з питань впровадження електронного документообігу
Роздатковий Електронний документообіг.pd
Adobe Acrobat Document 245.8 KB
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК
Шкрумеляк М.С._Словник говірок_2016 .pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Контактна інформація:

Телефони:

директор центру

(0342)55-18-59

навчально-методичний відділ

 (тел. факс)

(0342)77-57-09

бухгалтерія  

(0342)75-14-11 

  Адреса:

Україна

м. Івано-Франківськ,

вул. Незалежності 46,

індекс: 76018

e-mail: cppk@if.gov.ua 

ifocppk@gmail.com

Побажання щодо роботи сайту прохання надсилати

на поштову адресу:

taras555@ukr.net

 

Створено методистом

навчально-методичного відділу центру

Павлишин Т. З.

 

https://www.facebook.com/TarasPavlushun

Листопад 2018

Лідерство у публічному управлінні

27 листопада у центрі завершено навчання другої групи слухачів на одноденному тематичному короткостроковому семінарі «Лідерство у публічному управлінні» працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Навчанням охоплено всього                        40 слухачів.

Мета програми полягала в тому, щоб поглибити теоретичні знання про психологічний  феномен лідерства і керівництва, основні компетенції лідера, формування практичних навиків управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту, напрацювання власного стилю ефективного керівництва.

Для слухачів, центром підготовлена рекомендована література відповідно до тематики семінару, яка знаходиться в Бібліотеці книг в електронному форматі на сайті центру https://ifocppk.jimdo.com. А саме:

1. Лідерство  в управлінській діяльності: збірник навчально-методичних матеріалів /автори: Д. І.Дзвінчук; В. М.Кушнірюк. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК,2012. – 80с.(серія "Навчально-методичні  матеріали", Вип.51)

2. Самоменеджмент лідера місцевого самоврядування (дистанційний курс): навчально-методичний матеріал /за заг. ред. Л.А. Пашко. – К., 2017 .–154с.

Навчання на семінарі «Завдання і можливості прес-служби»

23 листопада в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій завершено навчання на одноденному тематичному короткостроковому семінарі «Завдання і можливості прес-служби у побудові довіри громади до роботи органів місцевого самоврядування в проведенні реформ» для представників прес-служб, працівників з питань роботи із ЗМІ структурних підрозділів обласної та апаратів районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, рад об’єднаних територіальних громад, які ведуть питання роботи із ЗМІ. Навчанням охоплено 28 осіб.

Актуальність семінару полягала у забезпеченні у працівників органів місцевого самоврядування і виконавчої влади області необхідного рівня знань нормативно-правових актів та умінь і навиків для налагодження роботи із ЗМІ. Програма семінару розроблена за ініціативою ГО «Івано-Франківський прес-клуб реформ» і за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні для реалізації проекту «Школа реформ для регіональних прес-служб».

Перед слухачами семінару виступив Кіт Ярослав Ігорович, Доктор наук (Ph.D.) у сфері історії дипломатії, експерт-аналітик Фонду А.Кваснєвського Amicus Europae; випускник факультету Управління Варшавського університету за спеціальністю медіамаркетинг, де розповів про проблеми свободи преси в Україні, її відповідальність, вплив на свідомість суспільства та про роль місцевої преси у розвитку сучасної польської та української засобів масової інформації.

Навчання на семінарі «Ділова українська мова у сфері державного управління»»

З 19 по 20 листопада 2018 року у центрі завершує навчання третя група працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, виконавчих апаратів обласної і районних рад, міськвиконкомів, органів державної влади, рад об’єднаних територіальних громад за програмою тематичного постійно діючого семінару «Ділова українська мова у сфері державного управління: діловий документ і діловодство у місцевих органах влади». Всіма навчаннями протягом року охоплено 221 слухача.

Мета проведення циклу таких семінарів полягала в тому, щоб актуалізувати і поглибити знання працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення, розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які допомагають забезпечити професійну діяльність на рівні сучасних вимог, визначених Конституцією України, законодавством про мови, законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Слухачам семінару були підготовлені і  видані центром пакет матеріалів, які стосувались тематики семінару. Також були роздані інформаційні матеріали щодо суттєвих змін в майновому стані, щодо подання е-декларацій, щодо 100-річчя започаткування сучасної української державної служби, щодо біпатризму або «подвійного громадянства» в Україні. Інформацію таких матеріалів державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть застосовувати при заповненні декларації та при виконанні своїх повноважень.

Комунікації в професійному просторі посадовців

З метою оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій теоретичних та практичних знань щодо техніки комунікації, організації і проведення ділових нарад, зустрічей, мистецтва ведення переговорів та презентації публічних виступів 20 листопада центр проводить тематичний постійно діючий семінар «Комунікативні технології у сфері публічного управління» для першої групи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів. Навчанням охоплено 20 слухачів.

На семінарі розглядаються питання щодо шляхів організації комунікаційного простору, складових комунікативної компетентності публічних осіб, стресостійкості працівників, соціально-психологічних й етнокультурних чинників ділової комунікації, підготовки й презентації публічного виступу за методом «5 речень». До викладання на семінарі центром запрошено науковців провідних вузів Івано-Франківська.

Слухачам семінару підібрано рекомендовану літературу відповідно до тематики семінару, яку можна замовити через абонемент Бібліотеки книг  в електронному форматі на сайті центру.

Відповідно до плану-графіка 04 грудня семінар з даної тематики буде проведено центром для другої групи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

Навчання керівників служб управління персоналом апаратів і структурних підрозділів ОДА та РДА

15 листопада 2018 року у центрі завершено навчання четвертої групи керівників служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій на тематичному короткостроковому семінарі «Впровадження нового законодавства про державну службу». Всього навчанням охоплено 96 слухачів.

Слухачі семінару мали можливість послухати лекцію щодо пріоритетів підготовки фахівців публічного управління та адміністрування Національної Академії державного управління при Президентові України і розкриття особливостей соціально-економічного розвитку України. Із вказаною тематикою перед ними виступив Стадник М.М., професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління  при Президентові України, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України. Слухачі семінару також підвищили кваліфікацію з питань дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців, видами дисциплінарних стягнень та загальними умовами їх застосування, а також гарантіями прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення..

Центром розроблено і роздано слухачам для самостійного опрацювання методичні матеріали до семінару, які розміщені на сайті https://fex.net», а також пам’ятка про біпатризм  або «подвійне громадянство» в Україні.

Підсумок навчання бухгалтерів

14 листопада у центрі завершено навчання четвертої групи головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів сільських і селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад на тематичному короткостроковому семінарі «Бухгалтерський облік і звітність у сільських і селищних радах в умовах реформи децентралізації фінансової системи держави». Протягом жовтня-листопада навчанням охоплено всього 46 слухачів.

Мета програми семінару полягала в тому, щоб надати теоретичні та практичні знання щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в  державному секторі, зосередити увагу на основних завданнях бухгалтерського обліку та його значенні для управління діяльністю бюджетних установ, забезпечити засвоєння техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою діяльності органів місцевого самоврядування.

Для самостійного опрацювання слухачі отримали роздатковий матеріал Якиміва І.М. до лекції «Кошти фонду соціального страхування та його звітність». А також слухачі отримали пам’ятку суб'єктам декларування про суттєві зміни в майновому стані та інформаційний листок он-лайн курсу "Розумна взаємодія".

Навчання фахівців соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Відповідно до плану - графіка навчань 13 – 14 листопада в центрі проходить четвертий завершальний в цьому році тематичний короткостроковий семінар «Соціальна робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі через насильство у сім’ї, жорстоке поводження, торгівлю людьми» для спеціалістів районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних працівників рад об’єднаних територіальних громад. В групі навчається 29 слухачів.

На семінарі розглядаються питання щодо законодавчих аспектів організації соціальної  роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, організації, методології, планування та надання соціальних, медичних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, державних соціальних допомог незахищеним верствам населення, у тому числі через насильство у сім’ї, жорстоке поводження, торгівлю людьми.

Слухачів забезпечено підбіркою методичних матеріалів, рекомендованих до тематики семінару. 

Що потрібно для  кар’єрного успіху?

З метою планування власної службової кар’єри, адаптації у колективі, репрезентації себе в конкурсних умовах та спрямування своєї особистості на кар’єрний успіх, формування лідера на державній службі, оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій необхідного рівня знань законодавства України про державну службу та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання  практичних аспектів організації роботи посадовців 07 листопада відповідно до плану графіка в центрі проходила навчання перша група працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій на одноденному тематичному короткостроковому семінарі – тренінгу «Службова кар’єра державного службовця».

Викладачі центру – науковці Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Слухачів семінару забезпечено рекомендаційними матеріалами, які знаходиться  в Бібліотеці книг в електронному форматі центру.

Семінар – тренінг з даної тематики  для другої групи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій заплановано на  29 листопада 2018 року.

НАВЧАННЯ З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

05 – 06 листопада в центрі проходила навчання третя група посадовців на дводенному тематичному постійно діючому семінарі «Ділова українська мова у сфері державного управління: державна мовна політика, норми літературної мови і мовний етикет». Програма семінару включає основи законодавства про мову, норми української літературної мови і мовних засобів у ділових паперах, правила складання документів, вивчення фахової термінології і норм мовленнєвого етикету в усному і писемному спілкуванні. Навчанням охоплено 37 працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, виконавчих апаратів обласної і районних рад, міськвиконкомів, органів державної влади, рад об’єднаних територіальних громад.

Слухачів семінару забезпечено роздатковими матеріалами, підготовленими викладачами центру.